Jste zde

[Dovoz zboží ze zahraničí (USA)] Velký průvodce - Import, clo a DPH

Platba cla oproti platbě DPH bývá velmi často zaměňována a lidé se zlobí, že platí clo i v případě, že by neměli. Co si budeme povídat, je v tom velký zmatek a já se vám nyní pokusím přiblížit, jak to je s dovozem zboží mimo Evropskou Unii (EU). Konkrétně z USA, což jsou nejčastější destinace odkud se dováží zboží do ČR hned po Číně. Informace jsou aktuální k dnešnímu dni, tedy 20. 10. 2011. (pravidelně aktualizováno!)
USA

Chcete nakupovat v USA, Číně a dalších státech? Tak čtěte..

Zboží ze zahraničí podléhá celnímu řízení a za určitých podmínek na něj mohou být uvaleny dovozní poplatky - clo a DPH.

Zde naleznete veškeré informace ohledně platby cla, DPH, dopravy zboží ze zahraničí atd...

Clo + DPH

Základ pro vyměření cla je celní hodnota zásilky + poštovné v závislosti na způsobu dopravy.
V případě přepravy zboží přes státní poštu (USPS) se poštovné do celní hodnoty nezapočítává.
V případě využití kurýrní společnosti(FedEx, DHL, ...) se poštovné do celní hodnoty započítává.
Postup celních orgánů v celním řízení se řídí celním zákonem (13/1993 Sb.) a zákonem o správním řízení (71/1967 Sb.), upravujícím práva a povinnosti občanů ve styku s orgány státní správy. Celní orgány spravují také DPH a spotřební daně při dovozu zboží – v tom případě se použije zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.).

Schéma pro osvobození v dovozu zboží od 01.04.2011:

Země odeslání (mimo území EU)
Dopravení zásilky na území ČR a předložení zboží k celnímu řízení
úhrnná hodnota zboží nepřesahuje 22 EUR vlastní hodnota zboží v intervalu 22 až 150 EUR vlastní hodnota zboží nad 150 EUR
osvobozeno od cla i DPH osvobozeno od cla, ale vyměřena DPH bez osvobození, vyměřeno clo i DPH

Pokud bude na vaši zásilku vyměřeno clo, bude uplatněno i DPH.
Tuto tabulku si můžete stáhnout na webu Celní správy:
http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Documents/schema_osvobozeni.pdf

Hospodářské subjekty a import zboží

Od 1. 7. 2009 se hospodářské subjekty při styku s celní správou musí, za podmínek stanovených v celních předpisech, identifikovat EORI číslem. Tuto povinnost stanovuje nařízení Komise (ES) č.312/2009 ze dne 16. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
Formuláře pro získání EORI:
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/EORI/Stranky/default.aspx

Osvobození od cla

Ve smyslu ustanovení článku 27 nařízení Rady č. 918/83, o systému Společenství pro osvobození od cla, jsou od dovozního cla osvobozeny zásilky zboží nepatrné hodnoty, pokud jsou zasílány ze třetích zemí přímo příjemci, který se nachází na celním území Společenství. Za zboží nepatrné hodnoty se považuje zásilka, jejíž celková vlastní hodnota nepřevyšuje částku 150 EUR. Hodnotu zásilky nelze dělit, takže pokud celková vlastní hodnota zásilky tuto částku převyšuje, nelze osvobození od cla poskytnout. Osvobození od cla se neposkytuje u alkoholických výrobků, parfémů, toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků.

Sazebník TARIC(Tarif intégré communautaire)

U zboží, jehož hodnota převyšuje 150 EUR se výše cla řídí tímto sazebníkem:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx
Případně:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?L...

U zboží zasílaného obchodní organizací za úhradu nelze poskytnout osvobození od cla podle ustanovení o zásilkách mezi soukromými osobami.

Možnosti platby za nákup ze zahraničí(USA)

- Platba kartou (PayPal)
- Převod na účet
- Platba přes zprostředkovatele
- Šek Western Union (nedoporučujeme)
- Peníze v hotovosti obálkou (nedoporučujeme)

1) Platba kartou prostřednictvím PayPal je nejběžnějším a nejspolehlivějším způsobem, jak platit za zboží v reálném čase. PayPal má v USA prakticky každý dospělá občan. Pro paranoidní objednavatele zboží se doporučuje založit si účet s nulovými poplatky, například u Fio nebo mBank, a udržovat si hladinu peněz vždy na momentálně nutné(případně mírně vyšší) hodnotě, kdyby jsme potřebovali provést nějakou urgentní platbu.

2) Převod na účet je také v pořádku, ale oproti PayPalu má nevýhodu, že zahraniční transakce může trvat okolo 5 pracovních dní, což je někdy nežádoucí. Nemluvě o poplatcích za platbu do zahraničí(Poplatek: SHA / BEN / OUR, Typ: Expres / Urgent)

3) Platba přes zprostředkovatele se hodí pro lidi, kteří nemají s mezinárodním nákupem moc zkušeností a bojí se, aby něco "neudělali špatně". Je nutno připomenout, že zprostředkovatelé si berou určité % z hodnoty zásilky, případně fixní sazbu, takže s tím musíte počítat při výpočtu nákladů na pořízení.

Nákup zboží z USA, když obchodník nezasílá do ČR

Důvodem k tomuto jsou rozdílné ceny zboží v USA a Evropě. Výrobci nechtějí umožnit zasílání mimo území USA. Toto opatření je kontrolováno pouze přes USA adresu - stačí si tedy nějakou zajistit, odkud Vám budou přeposílat objednávky.
V případě, že chcete nakupovat zboží z USA a vybraný obchodník nezasílá zboží do ČR(většina nezasílá), budete si muset zajistit zprostředkovatelskou firmu. Nejznámější firmou, která zprostředkovává obchody mezi USA a ČR je Shipito Johna Vanhary. Více informací přímo na webu www.shipito.cz.

Kalkulátor poštovného z USA skrz Shipito

Cenu poštovného prostřednictvím Shipito si můžete spočítat:
https://www.inccontact.com/client/shipito/shipping_calculator.php?id_lan...

Česká pošta jako zástupce při celním řízení

Pokud se nechcete zabývat papírováním při doručení zásilky, tak doporučuji dát České poště plnou moc. V případě udělení plné moci k celnímu řízení se partnerem pro veškerou komunikaci s Celní správou stává ČP(tím pro vás odpadnou veškeré formality). Ale nic není zadarmo, cena za 1 ks zboží, který má hodnotu vyšší než 22 EUR(30 USD) je 180 Kč(včetně DPH). Musíte sami uvážit jestli se Vám to vyplatí a pokud ne, tak se připravte, že budete muset komunikovat s Celní správou Vy a budete jim muset dodat veškeré informace vztahující se k zásilce(vyplnění formulářů, potvrzení o platbě za zboží atd). Plnou moc je možno zaslat klasicky papírově nebo elektronickým způsobem(nascanovat + poslat mailem). Plná moc se uzavírá na neurčitou dobu.
Více informací + plná moc:
http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/ocekavate-zasilku-ze-zahranici--id3...

Zboží označené jako dárek - snížení cla

V případě, že je zboží označeno jako dárek, tak se snižuje i clo.
Zbožím neobchodní povahy pro soukromou potřebu(dárek) je zboží, které vstupuje do daného celního režimu:
- příležitostně,
- jeho povaha a množství prokazují, že má sloužit výhradně k soukromému nebo osobnímu použití nebo spotřebě příjemců nebo osob, které je dovážejí a jejich rodinných příslušníků nebo které má sloužit jako dárek, tj. toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.

V rámci výpočtu výše cla je možno za níže uvedených podmínek použít tzv. paušální sazbu cla. Celní sazba se uplatní ve výši 2,5 % (ad valorem) pro zboží obsažené v dárkových zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy. Jednotná sazba cla 2,5 % se uplatní, pokud skutečná hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku. Tato sazba se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno „bez“ a na zboží kapitoly 24 celního sazebníku (tabák a tabákové výrobky).
Na zásilky posílané Polonez Parcel se nevztahuje celní limit 150 Euro, k osvobození od cla a DPH.

Více informací:
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/odbavovani-postovnich-zasilek/Stranky/d...

Seznam zemí, které nepodléhají celnímu řízení

Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, S. Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie a Severní Irsko.

Celnímu řízení nepodléhají zásilky ze zemí Evropského společenství, vyjma zákonem stanovených výjimek celních území (Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 Celní kodex, čl. 3) a daňových území (Zákon o DPH, §3 územní působnost).

Sledování zásilek

Webové adresy, kde můžete sledovat pohyb Vaší zásilky po zadání čísla zásilky online.

Česká pošta http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php
USPS https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction
DHL http://www.dhl.cz/cs/express/sledovani_zasilek.html
DPD http://www.dpd.com/tracking_cz/%28lang%29/cz
Fedex http://www.fedex.com/Tracking?cntry_code=cz
PPL http://www.ppl.cz/

Odlišnosti zboží z USA

- Spousta produktů je mnohem levnější než u nás.
- Záruka na zboží 1 rok.
- V balení nemusí být(a většinou není) přítomen český návod k obsluze.
- Doba doručení zboží(1-6 týdnů v závislosti na zvolené dopravě, dostupnost zboží, období, atd...).
- V USA je elektrická síť pouze 110V.
- Jiný tvar elektrické zástrčky do zásuvky.
- Zablokování mobilních telefonů pro zahraničí(vybírejte telefony pouze s označením "tri-band" a "unlocked").
- atd...

Slovníček:

Anglické pojmy, které se můžou hodit:

Anglicky Česky
Complaint Reklamace
Customs/Duty Clo
Customhouse Celnice
Customs Administraton of Czech republic Celní správa České republiky
Emport Vývoz
Import Dovoz
Refund money Vrácení peněz
Track and trace Sledování pohybu zásilky
VAT(Value Added Tax) DPH(Daň z přidané hodnoty)

FAQ - odpovědi na dotazy

Otázky(Q) a odpovědi(A) týkající se cla, DPH a dovozu(import) zboží do ČR:

Q: "Objednal jsem si zboží v hodnotě 100 EUR skrze Českou Poštu a přesto musím platit clo, jak je to možné?".
A: "Pokud nedováží alkohol, parfémy, atd., tak clo neplatíte a jedná se jen o špatnou formulaci na dokumentu. Je tam totiž uvedena hodnota pod názvem "Doplatné/Clo" na základě čehož si každý myslí(bohužel i pracovníci Pošty), že se jedná přímo o platbu cla. Realitou je, že pokud je hodnota zboží pod 150 EUR, tak se jedná o platbu DPH, nikoliv cla.".

Q: "Zaplatil jsem za zboží přes bankovní účet, ale zboží nedorazilo. Jak mám postupovat dál?".
A: "Záleží na tom, jakým způsobem byla zásilka poslána a hlavně, jestli byla pojištěna. Respektive, pokud byla zaslána a byla pojištěna, tak kontaktujte prodejce a domluvte se s ním na dalším postupu. Pokud nebyla pojištěna, tak i přesto kontaktujte prodejce a zkuste se s ním nějak domluvit. Zásilky se občas ztrácí, to se stává, proto své zásilky vždy pojišťujte! Pokud ovšem k odeslání zboží ani nedošlo(pokud prodejce neprokáže, že zboží odeslal), tak zajděte na svou bankovní pobočku a proveďte reklamaci platby. Pokud se prokáže, že jste zaplatil a že vám zboží nebylo doručeno, tak by vám reklamace měla být uznána. V praxi může reklamace trvat klidně i několik měsíců. Proti výsledku reklamace se můžete odvolat a vše bude ještě jednou prošetřeno.".

Pokud máte nějakou otázku, napište do komentářů a odpověď na ní bude doplněna.

Zdroj:
Ministerstvo financí ČR(mfcr.cz)
Celní správa České republiky(celnisprava.cz)
Česká pošta(cpost.cz)
Machková Hana, Černohlávková Eva, Sato Alexej a kol.: "Mezinárodní obchodní operace, 5. aktualizované vydání"